27 July 2008

Avbefolkes jorden?
Vårt Land - Oslo,Norway
Ifølge FNs befolkningsavdeling vil fødselsraten innen år 2050 være nede i 2,05. En av grunnen til de synkende fødselstallene mener noen er at ekteskapet ... (24 July 2008)

No comments: