06 May 2011

Överbefolkning hot i Afrika
Göteborgs Posten - Sweden

Världens befolkning, som i oktober i år väntas nå upp till 7 miljarder, kommer tvärs emot tidigare prognoser att fortsätta öka under hela det här århundradet, enligt en ny prognos från FN. År 2100 kommer vi att vara 10,1 miljarder människor på jorden. Så här ser siffrorna ut för vissa världsdelar och länder: Folkmängd 2010/2100 Asien 4,1/4,6 miljarder; Afrika 1/3,6 miljarder; Latinamer. 590/687 miljoner; Europa 738/675 miljoner; Kina 1,34/941 miljoner; Indien 1,22/1,55 miljarder; Nigeria 158/729 miljoner; Brasilien 195/177 miljoner; USA 310/478 miljoner; Ryssland 143/111 miljoner; Tyskland 82/70 miljoner; Frankrike 63/80 miljoner.(Källa: FN Population Division/TT)…(6 May 2011)

No comments: